Every Eco-gesture count

ตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อโลกของเรา โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ จัดกิจกรรม ‘Every Eco-gesture count’ นำโดย มร. […]