FAB LAB

กระทรวงวิทย์ฯ ดัน FAB LAB พัฒนาเยาวชนเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0  

“ดร.สุวิทย์” ดันโครงการ FAB LAB เปิดโอกาสให้เด็กอาชีวศึกษาพัฒนาทักษะเป็นนวัตกรรม โชว์กึ๋นสร้างชิ้นงานให้เป็นรูปธรรม มั่นใจเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนไทยแ […]