FACE OFF

เซปิง เรียกค่าเสียหาย 50 ล้าน! หนุ่ม กรรชัย ปมหมิ่น Face Off

วันนี้ (16 พ.ย.63) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นางสาว เซปิง ไชยศาส์น เจ้าของสถานพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งย่านทาวน์อินทาวน์