FBI

เซเล็ปอินสตราแกรม ชาว ไนจีเรีย ถูก FBI ลักพาตัวจากดูไบ หลังมีคดีฉ้อโกง-ฟอกเงิน

Ramon Olorunwa Abbas อินสตราแกรมเมอร์ ชายชาว ไนจีเรีย คนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาโดยสหรัฐฯว่า ฉ้อโกงมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ และมีการฟอกเงินจนถูก FBI ลักพาตัวจากดูไบ