FlexPai Phone

‘FlexPai Phone’ โทรศัพท์พับหน้าจอได้เครื่องแรกของโลก

ในปัจจุบันวิวัฒนาการเทคโนโลยีบนโลกเรานั้นก้าวล้ำไปมาก บริษัทผลิตโทรศัพท์และผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละที่ก็ต่างแข่งขันกันผลิตอุปกรณ์ล้ำยุคใหม่ ๆ มา […]