Float Tank

การ ‘Float’ วิธีผ่อนคลายแบบใหม่ เหมือนลอยอยู่ในอวกาศ

ต้องยอมรับว่าการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันค่อนข้างจะทรมานอยู่สักหน่อย ด้วยความเร่งรีบหรือการหักโหมทำสิ่งต่าง ๆ สามารถบั่นทอนสุขภาพของเราลงได้ ฉะนั้นร่างก […]