Floppy Disk

เพิ่งรู้ว่ายังใช้! กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาประกาศยกเลิกใช้ ฟลอปปี้ดิสก์ ทำงาน

พอผมอ่านข่าวนี้ก็สะดุ้งเหมือนกัน สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาที่เพิ่งยกเลิก ฟลอปปี้ดิสก์ Floppy Disk ถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะแทบไม่ได้เห็นมัน