G-Wallet

คนละครึ่ง กระแสแรง!ลงทะเบียนเต็มโควต้าครบ 10 ล้านสิทธิ

28 ต.ค.63 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ อัปเดตยอดลงทะเบียน คนละครึ่ง เพื่อรับสิทธิรับเงิน 3,000 บาท ผ่านแอพพลิเคชั่น

เปิดขั้นตอน!โครงการ คนละครึ่ง เติมเงินแอปเป๋าตัง G-Wallet

เปิดขั้นตอนวิธีการเติมเงินใช้งานแอปเป๋าตัง เพื่อสำหรับใช้จ่ายในโครงการ คนละครึ่ง โดยมีวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนสำหรับประชาชนดังนี้