G-Wallet 2

เตือน! อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพอ้างคืนเงิน Cash Back ผ่านแอปฯเป๋าตัง

กรมบัญชีกลาง เผยเริ่มทยอยจ่ายเงินคืนให้ผู้มีสิทธิ์ที่ใช้จ่ายผ่านกระเป๋า G-Wallet 2 เตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพอ้างคืนเงิน Cash Back ผ่านแอปฯเป๋าตัง