GCI

ไทยเจ๋ง! ยึดเบอร์ 1 โลกต่อเนื่อง ประเทศฟื้นตัวจาก โควิด-19 ดีที่สุดในโลก

ไทย ยึดอันดับ 1 ของโลก ประเทศฟื้นตัวจาก โควิด-19 ได้ดีที่สุด จากการประเมินของ GCI ส่วนเกาหลีใต้ รั้งอันดับ 2 ของโลก 3 ส.ค. 63

ไทย สุดเจ๋ง GCI ยกให้ฟื้นตัวจากโควิด-19 เป็นอันดับ 1 ของโลก

GCI จัดอันดับให้ ไทย ฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดีที่สุดของโลก รั้งอันดับที่ 1 ส่วนเกาหลีใต้ ไต้หวัน มาเลเซีย ติด 1 ใน 5 อันดับ