GDPไทย

ธนาคารโลก เผย GDP ไทย ติดลบร้อยละ 5.0 เกือบรั้งท้ายในภูมิภาค

รายงานแนวโน้มเศษฐกิจโลก ประจำปี 2563 จากธนาคารโลก เปิดเผยว่า อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก หรือ จีดีพี ในปีนี้จะลดลง ถึงขั้นติดลบร้อยละ 5.2