GDP ไทย

ธนาคารโลก ชี้โควิด19 พ่นพิษ ฉุด GDP ไทยหดตัว 8.3% ขณะที่มาตรการ คนละครึ่ง ยังแก้ไม่ตรงจุด

คนละครึ่ง —- ธนาคารโลกเปิดเผยว่าเศรษฐกิจของไทยจะในปีนี้จะหดตัวอย่างน้อย 8.3 เปอร์เซ็นต์ และอาจใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี