Generation Unlimited

ศิลปิน KPOP กับการร่วมมือองค์การ UNICEF

เราอาจจะเคยเห็นข่าวของศิลปิน KPOP ที่มีโครงการมากมายร่วมกับองค์การ UNICEF ผ่านตากันไปบ้าง ซึ่งพวกเขาล้วนแล้วแต่ทำเพื่อช่วยเหลือเด็กในโลกด้วยใจจริง วัน […]