Geostorm

Geostorm ในวันที่มนุษย์ (คิดว่า) ควบคุมธรรมชาติได้

อีกหนึ่งภาพยนตร์ความระทึกจากภัยธรรมชาติ ที่คราวนี้เป็นภัยที่เริ่มต้นจากพายุ หรือมาในชื่อไทย เมฆาถล่มโลก เมื่อในอนาคตอันใกล้นี้ โลกมีดาวเทียมที่จะมาช่ว […]