GI

ทำความรู้จัก ทุเรียนชะนีเกาะช้าง ขึ้นทะเบียนสินค้า GI มีแร่ธาตุจากดินภูเขาไฟ

ทุเรียนชะนีเกาะช้าง ของดีจังหวัดตราด ถูกขึ้นทะเบียน GI โดยกระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว