Girls Don’t Cry

5 เรื่องควรรู้ ก่อนไปดู Girls Don’t Cry #BNK48

5 เรื่องควรรู้ ก่อนไปดู  Girls Don’t Cry หนังสารคดีที่เป็นเรื่องราวเบื้องหลังของเด็กผู้หญิงกลุ่มหนึ่ง ที่เบื้องหน้าทุกคนรู้จักในนามเมมเบอร์ของวง […]