GISTDA

วอร์รูมไฟป่าเตือนรับมือหมอกควันจากแม่ฮ่องสอนเข้าเชียงใหม่ 1-2 วันนี้ คาดค่ามลพิษพุ่งแม้ไร้ฮอทสปอต

ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จ.เชียงใหม่ สั่งทุกพื้นที่ผ่านวอร์รูมไฟป่าเตือนประชาชนรับมือปริมาณหมอกคัวนจากแม่ฮ่องสอนเคลื่อนตัวเข้าเชียงใหม่ภายใน 1-2 วันนี้