GIT

โควิด-19 ทำพิษ โรงรับจำนำ ตื่นตัว วอน GIT สอนเทคนิคตรวจสอบ เพชรพลอย

โควิด-19 นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที เปิดเผยว่า