GLO Lottery

ราคาเดียวทั่วไทย! กองสลากเตรียมขาย ลอตเตอรี่ซื่อสัตย์ 80 บาท

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เตรียมจำหน่าย ลอตเตอรี่ซื่อสัตย์ ร้านขายลอตเตอรี่ ราคาไม่เกิน 80 บาททั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงลอตเตอรี่