Grab Food พัทยา

วอนเพิ่มค่ารอบวิ่ง! Grab Food พัทยา รวมตัวขู่หยุดงานกว่า 200 คน

Grab Food พัทยากว่า 200 คนรวมตัว ประท้วงขู่หยุดวิ่งรับงาน ร้องบริษัทแม่ ให้ค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกับระยะทาง