Greta Thunberg

เกรต้า ธันเบิร์ก ปฏิเสธรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมของสภา Nordic

เกรต้า ธันเบิร์ก Greta Thunberg ปฏิเสธรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและเงินรางวัลเพราะ “การเคลื่อนไหวเพื่อสภาพอากาศไม่ต้องการรางวัลอีกต่อไป”