Holiday Heart Syndrome

Holiday Heart Syndrome รับมือ สัญญาณเตือน โรคหัวใจ ภาวะหัวใจฉุกเฉิน

โรคหัวใจ เราอาจดูแลสุขภาพร่างกายเราเป็นอย่างดี แต่ก็ไม่ได้การันตีว่าจะปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บได้ตลอดรอดฝั่ง เช่น โรคภาวะหัวใจฉุกเฉิน