Inthira Charoenpura

ทราย เจริญปุระ แชร์ประสบการณ์อยากตายเพราะเครียดจากอุบัติเหตุ

ทราย เจริญปุระ เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากฝีมือที่มักจะมีเรื่องเล่า หรือแชร์ประสบการณ์แง่คิดการใช้ชีวิตผ่านทางเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์