jirabell

คุยกับ “จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์” คนที่จะทำให้คุณรู้ว่า “หนังสือ” มีพลังเปลี่ยนชีวิต

จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์ เบล หรือที่ใครหลายคนรู้จักเขาผ่านนามปากกา jirabell ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการ นิตยสาร a day สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย