Kabochasushi

น่าชื่นชม! ร้านอาหารญี่ปุ่น ประกาศแจกชุดอาหารฟรีกับคนกักตัว โควิด19

ร้าน Kabochasushi ขอตอบแทนสังคม แจกอาหารกับคนที่ต้องถูกกักตัวเพราะ โควิด19 ฟรีวันละ 100 ชุด แม้ร้านเองก็ได้รับผลกระทบจากลูกค้าที่หายไป