kodakcolorplus200

“แม่เบลล์” ปล่อยภาพถ่าย “ชูใจ” กับกล้องฟิล์ม แอบมีอะไรเล็กๆ ซ่อนอยู่ด้วย

ชูใจ เด็กหญิงณอร ศรีหมอก ลูกพ่อกอล์ฟฟักกลิ้งฮีโร่และแม่เบลล์ ทดลองเป็นตากล้อง แต่เอ๊ะ! ในภาพถ่ายจากกล้องฟิลม์ ทำไมมีฟิลเตอร์ด้วยนะ