LGBTQ

เพศทางเลือก ทำไมต้องถูกเลือกปฏิบัติ แม้ต่างเพศแต่ก็ยังเป็นคน

ถูกต้องหรือไม่ สนุกหรือไม่ ที่คุณจะดูถูก เพศทางเลือก ด้วยถ้อยคำที่แสนหยาบคายและทำร้ายจิตใจเหล่านั้น ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปิดกว้างในเรื่องของเพศมากขึ้น