Live Stremm

อัพเดทฟีเจอร์บน YouTube เพิ่ม 4 คุณลักษณะ สำหรับไลฟ์สตรีม

อัพเดทฟีเจอร์บน YouTube เพิ่ม 4 คุณลักษณะ สำหรับไลฟ์สตรีม YouTube ถือเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ยอดนิยมที่ถูกใช้งานอย่างกว้างขวาง อีกทั้งตัวเว็บเองก็มีการพัฒ […]