magazine

เปิดบทสัมภาษณ์ “ยองแจ” GOT7 จากนิตยสาร L’Officiel Hommes

ยองแจ GOT7 เพิ่งถ่ายภาพกับนิตยสาร L’Officiel Hommes ฉบับประเทศไทยพร้อมกับให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับตัวเขา และ GOT7