Maracana

บราซิล ดัดแปลงสนามกีฬา มารากานัง เป็นรพ.ชั่วคราวรักษา โควิด19

โควิด19 สำนักข่าวซินหัว รายงานว่าสนามกีฬามารากานัง (Maracanã) อันเป็นสัญลักษณ์ของบราซิล จะถูกนำมาดัดแปลงเป็นโรงพยาบาลชั่วคราว