Mexico

ส่องรายชื่อ ! ประเทศที่ผ่านเข้ารอบ Final ในการประกวด Miss Universe 2020

จบการประกวด Miss Universe 2020 หรือการแข่งขันประกวดนางงามจักรวาลครั้งที่ 69 ไปแล้วในวันที่ 17 พ.ค. 2564 (ตามเวลาท้องถิ่นไทย)