MG

กฟน.ลงนามความร่วมมือ MG ติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. ได้ลงนามความร่วมมือ กับ MG ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ติดตามชมรายการ “B […]