MTL Everyday Life Partner

เมืองไทยประกันชีวิต ตอกย้ำกลยุทธ์ “MTL Everyday Life Partner”

เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารร่วมแถลงข่าวทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทปี 2563 ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำที่นำเสนอผลิตภัณฑ์