NBT

ช่อง NBT ยกภูเขา! ผลตรวจ โควิด-19 พนักงาน 818 ราย เป็นลบทั้งหมด

ช่อง NBT โล่งใจหลังผลตรวจ โควิด-19 พนักงานกว่า 818 ราย เป็นลบ พร้อมสั่งทำความสะอาดอาคาร จุดเสี่ยง และกักตัวพนักงาน 14 วันตามมาตรการ

ด่วน! ผู้ประกาศข่าวเที่ยงช่อง NBT ติดโควิด-19 รอสอบสวนบุคคลเกี่ยวข้อง!

โควิด19 นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต เลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หรือ

รัฐบาล กำหนด NBT 2Hd เป็นแม่ข่ายแถลงข่าว โควิด19 นำข้อมูลไปใช้ได้ตลอด

ทำเนียบรัฐบาล ตั้ง ช่อง NBT 2Hd เป็นแม่ข่ายสำหรับการรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ ไวรัส โควิด19 โดยสำนักข่าวอื่นๆไม่จำเป็นต้องไป