News Feed

Facebook เตรียมปรับอัลกอริทึ่มใหม่ ให้เว็บที่โหลดเร็วขึ้น News Feed มากกว่า

Facebook เตรียมปรับอัลกอริทึ่มใหม่ ให้เว็บที่โหลดเร็วขึ้น News Feed มากกว่า อีกหนึ่งความเคลื่อไหวบน Facebook เตรียมปรับอัลการิทึ่มใหม่เร็วๆ นี้ ที่จะใ […]

Facebook ปรับ News Feed ซ่อนโพสต์คุณภาพต่ำสำหรับแชร์ลิงค์

Facebook ปรับ News Feed ซ่อนโพสต์คุณภาพต่ำสำหรับแชร์ลิงค์ Facebook ออกมาตรการใหม่อีกครั้งเพื่อปรับ News Feed ให้มีความน่าสนใจอยู่เสมอๆ โดยในครั้งนี้ F […]