OTOP ผ้าไทย

สุดตระการตาภูมิปัญญา OTOP ผ้าไทย สานพระราชปณิธาน “สมเด็จพระพันปีหลวง”

OTOP ผ้าไทย – พช. อวดความงดงาม 300 สุดยอดผลงานสร้างสรรค์แฟชั่นอัตลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่สากล ในงานกาล่าไนท์ เสน่ห์ สีสัน แพรพรรณแห่งสยามวันที่ 18 ธันวาคม 2563