Pills

วง Pills ปล่อยเพลง U drink I drive แทนความห่วงใย

Pills เป็นวงดนตรีป็อปที่ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน คือ บอย-สุรัตน์ รุ่งพุทธิกุล (ร้องนำ), ยุ่น-นาราภัทร ปทุมาภา (กีต้าร์) และ ฮอล-ชนะพล พงษ์วิรัช (เบส, กลอ […]

“Pills” ปล่อย “Rewind” ภายใต้บ้าน Spicy Disc

Pills (พิลส์) เป็นวงน้องใหมที่หลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตา รวมถึงคุ้นหูกับพวกเขามาบ้างในฐานะศิลปินอิสระ สำหรับสมาชิกของวงนี้ประกอบด้วย บอย – สุรัตน์ รุ่งพุ […]