Piri Piri Inferno

เผ็ดกว่าไก่ใจเด็ด KFC เมืองนอกออกสูตรใหม่ราดซอส พิริพิริอินเฟอร์โน Piri Piri Inferno

เมื่อไม่นานมานี้ KFC ได้ออกรสชาติไก่ใจเด็ดอยู่ซึ่งมันก็ราดด้วยซอสหม่าล่าที่เผ็ดถึงใจจริงๆ ถ้าคุณเลือกแบบเผ็ดมากและล่าสุด KFC เมืองนอก