PTSD

ไม่ใช่เรื่องเล่น! หวาย ปัญญ์ธิษา เผยถึงการรักษาโรค PTSD ที่ป่วยมาตั้งเเต่14

หวาย ปัญญ์ธิษา เปิดเผยว่าตนเองเป็นโรค PTSD วิธีการรักษาไม่ใช่เรื่องง่าย อยากให้มองว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เผยอีกว่าตัวเองป่วยเป็นโรคมาตั้งเเต่อายุ14