Rayong Sea View Run for Ranger 2018

ทช.จัดโครงการ “เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์” (Rayong Sea View Run for Ranger 2018)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดโครงการวิ่งการกุศลเลียบชายทะเลเพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ทะ […]