San-X

ตัวแทนลิขสิทธิ์ บริษัท San-X โต้! ไม่เคยส่งใคร จับลิขสิทธิ์ !!!

วันที่ 5 พฤศจิกายน บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ตัวแทนลิขสิทธิ์ ของบริษัท San-X ประเทศญี่ปุ่น ออกมาชี้แจงกรณีกระแสเด็กหญิงวัย 15