SCBEasy

ไทยพาณิชย์ แจง ผู็ใช้งานโดนแฮกเกอร์หลอก เงินสูญ 30 ล้าน ธนาคารชดใช้เอง

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ชี้แจงกรณีผู้ใช้งานโดนแฮกเกอร์ล้วงเงินในบัณชีกว่า 200 นาย สูญเงินกว่า 30 ล้านบาท ทางธนาคารจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดเอง