School

Who Are You เธอคนนั้นคือฉันอีกคน รีเมคเวอร์ชั่นไทย ปังไม่ปัง! ต้องดูเอง

เป็นที่พูดถึงก่อนที่จะมีภาพตัวละครและตัวอย่างซีรี่ส์ออกมา สำหรับซีรี่ส์เกาหลีเรื่องดัง Who Are You School 2015 ซึ่งเป็นซีรี่ส์ชุด School ที่คอซีรี่ส์ต่าง