school 2021

ข่าวด่วน ! คิมโยฮัน วง WEi ตรวจพบเชื้อ COVID19

เจ้าหน้าที่ KBS2 ยืนยัน คิมโยฮัน วง WEi มีผลตรวจ COVID 19 เป็นบวก ส่งผลให้ต้องเลื่อนวันออกอากาศของ ‘School 2021’ ออกไป