School Rapper 4

ผู้เข้าแข่งขัน School Rapper 4 ที่เคยล่วงละเมิดทางเพศ เตรียมโดนตัดจากรายการ

หลังจากที่ได้มีคนออกมาเปิดเผยว่า หนึ่งในผู้เข้าแข่งขันรายการ School Rapper 4 คังฮยอน เคยมีกรณีคดีล่วงละเมินทางเพศผู้อื่น