SDG Index 2020

ไทยเจ๋ง ครองแชมป์อาเซียน ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืน 2020

ไทย ครองแชมป์อาเซียน ยึดอันดับ 1 ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2020 พร้อมรั้งอยู่ที่ 41 ของโลก ส่วนอันดับหนึ่งเป็นของ สวีเดน