SEAPC-Net

SEAPC-Net ประชุมทางไกลย้ำให้สื่อยึดมั่นจริยธรรมรายงานข่าว “โควิด-19”

SEAPC-Net วันนี้ (6 พฤษภาคม 2563) นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมนัดพิเศษเครือข่ายสภาสื่อมวลชน