Secret Santa

หมดเกลี้ยง! กล้องโพลารอยด์ที่ จื่อวี TWICE ใช้ถ่าย Vlog ขายหมดอย่างรวดเร็ว!

กล้องโพลารอยด์ของ จื่อวี TWICE ที่เธอใช้ถ่ายใน Vlog ล่าสุด ขายหมดแล้วในร้านขายของออนไลน์ทั้ง Shopee และ Amazon