SET

วิโรจน์ ชี้ AOT – King Power นายทุนใหญ่ต้องมาก่อน ประชาชนรออาจจะตายก่อน

นาย วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.พรรคก้าวไกล แสดงความคิดเห็น กรณี AOT – King Power นายทุนใหญ่ต้องมาก่อน ประชาชนรอไปก่อน(และอาจจะตายก่อน)