Shopping Online

วันที่ 11 เดือน 11…วันฉลองของเหล่าคนโสด

ช่วงนี้ดูเหมือนกระแสวันที่ 11 เดือน 11 กำลังมาแรงมาก ๆ เพราะไม่ว่าจะห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่แอปพลิเคชันออนไลน์ ก็มีการจัดแคมเปญฉลองให้กับวันนี้ ตอนแรก […]

6 แหล่ง ‘ชอปออนไลน์’ ที่คนซื้อก็ง่ายคนขายก็สะดวก

เป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนี้รูปแบบการ ‘ชอปออนไลน์’ (Shopping Online) เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากขึ้น สังเกตได้จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ […]